Terug naar homepage

Toegankelijkheidsverklaring

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 27-03-2020.

De website debaanvanhetleven.nl is opgezet volgens de toegankelijkheidseisen van DigiToegankelijk.nl op niveau WCAG2.1 AA. Voldoen aan deze standaard maakt onze website onder andere gebruiksvriendelijker en beter toegankelijk voor verschillende doelgroepen.

Deze verklaring geldt voor de website(s):

  1. https://debaanvanhetleven.nl (hoofdwebsite)

Testresultaten

  1. 26-03-2020: uitslag handmatig onderzoek door Accessibilty.nl

Maatregelen om de toegankelijkheid te bevorderen

Wij hebben de volgende maatregelen genomen om naleving van de toegankelijkheidseisen te bevorderen:

  • Onderzoek: Onafhankelijke deskundigen toetsen regelmatig (onderdelen van) onze website op toegankelijkheid. Gevonden knelpunten lossen wij duurzaam op.
  • Interne controle vóór publicatie: Onze redactie toetst vóór publicatie alle content op toegankelijkheid.
  • Periodieke interne controle: Onze redactie voert periodiek tussentijdse controles uit op de content.
  • Overig: Er worden intern testers opgeleid.

Probleem met de toegankelijkheid van deze website?

Als u ondanks de maatregelen die wij al hebben genomen een toegankelijkheidsprobleem ervaart op onze website, laat het ons dan weten. Bekijk onze contactgegevens.